บริการให้คำปรึกษาด้าน PDPA

> บริการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Outsourced DPO)
      Data Protection Officer หรือ DPO คือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
> บริการ PDPA Management Platform
    บริการ PDPA Management Platform ในรูปแบบ Software as as Services (SaaS)
> บริการตรวจสอบ PDPA
  การให้บริการตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)
> บริการที่ปรึกษา Privacy Program
        การให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำ Privacy Program ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
> บริการเตรียมความพร้อม PDPA
      บริการที่ปรึกษาในการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
> บริการที่ปรึกษาความมั่นคงปลอดภัยตาม PDPA
    บริการที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงและจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูล(Data Controller)
> บริการทดสอบเจาะระบบและตรวจสอบช่องโหว่
  บริการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Assessment)
> บริการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
        รายละเอียดการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ตรวจสอบ CISA

PDPA Consultant and Training

PDPA Platform

บริการและระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562และ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ ปี 2558

ความผิดทางแพ่ง

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม : จ่ายค่าเสียหายตามจริง และค่าสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหาย

ความผิดอาญา

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม : จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดทางปกครอง

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม : ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับประเภทของความผิด พ.ร.บ. นี้

4 STEPS TO PDPA เปลี่ยนก่อนปรับ

องค์กรของคุณเข้าข่าย
ถูกบังคับหรือไม่

กฎข้อบังคับข้อยกเว้น
และขอบเขตการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมุลของผู้บริโภค
ใดบ้างที่เข้าข่าย

จัดตั้ง DPO
ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล

A One Stop Shop for PDPA

เราบริการให้คำปรึกษา และ ออกแบบ PDPA Policy, RoPA, Data Flow Mapping, Data Breach Reporting ให้เหมาะสมกับองค์กรคุณ www.PDPCthailand.com หรือ www.PDPAthailand.in.th โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA ครบวงจร รวมถึงPDPA Inhouse – Training PDPA Services, DPO Service PDPA Compliance Audit

ฟรี Checklist เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรท่านพร้อมรับมือ PDPA

PDPA Consultant and Training

PDPA Consultant and Training

We create Premium Policy to meet PDPA
Data protection specialists, providing PREMIUM, seamless, expert PDPA audits & services.

FREE!!!  แบบประเมินรายการเอกสารด้วยตัวเองตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรท่านพร้อมรับมือ PDPA

CHECK LIST PDPA (FREE) | Click me!

Service & Training

OUR EXPERT SERVICES

We offer our high-end services to all our clients, customers, suppliers and employees, with our unmatched, affordable, premium price structure.

Data security & Destruction and Data Distroy Report System

การทำลายข้อมูล Solutions : Drive Erasure ,Mobile Erasure Removable ,Media Erasure ,Virtual Machine Erasure ,File Erasure (Window and Data Center) ,LUN Erasure ,DISK Wiping , Magnetic Drive (Degausser) โดยผู้เชี่ยวชาญ และ เป็นไปตามมาตราฐานสากล

ปรึกษาฟรี | Click me!

PRODUCT & Solution

Package

บริการตลอดการใช้งาน ด้วยระบบการจัดการและดูแลข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

 
STARTER

PDPA Package For SME

 
BUSINESS

PDPA Package For BUSINESS

 
ENTERPRISE

PDPA Package For ENTERPRISE

บริการที่ปรึกษาด้าน PDPA

ราคาเริ่มต้น บริการที่ปรึกษารายชั่วโมง ชั่วโมงละ 4,000-10,000 บาท

PDPA Package For SME

เริ่มต้น 35,000-150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 เดือน

บริการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมด้าน PDPA

เริ่มต้น 100,000-300,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 เดือน

บริการที่ปรึกษาด้าน PDPA

ราคาเริ่มต้น 700,000-3,000,000 บาท ราคานี้ต่อ 1 นิติบุคคลเท่านั้นระยะเวลาดำเนินการ 4-5 เดือน

Features

Workflow System

Provisioning Access to Document : พร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน

Monitoring System

มีระบบมอนิเตอร์ที่ช่วยในการควบคุม ดูแลการทำงานของระบบได้แบบ เรียลไทม์ ช่วยในการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

Firewall System

Firewall System : ระบบ Firewall ที่รักษาความปลอดภัย ของข้อมูล และตรวจสอบป้องกันการถูก โจมตีจากผู้ไม่หวังดีต่างๆ

Easy Upload Files

Connection LINE : เชื่อมต่อข้อมูลภาพและ ไฟล์ผ่าน LINE สามารถ เรียกดูข้อมูลได้อย่างง่ายๆ

Cloud Service System

Storage Document : จัดเก็บไฟล์ และเนื้อหาที่หลากหลาย ผ่านระบบ Cloud Service พร้อม เรียกใช้งานได้ในทันที

Tracking Document

Tracking Document: มีระบบติดตามเอกสารต้นฉบับ และรายงานผลความคืบหน้าต่างๆ ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รวม ถึงผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆ

QR code System

QR code Scan : มีระบบ QR code และการจัด เก็บเอกสารต้นฉบับ ผ่านทาง ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

Full Text Search

Full Text Search : ค้นหาถึงเนื้อหาเอกสารได้ง่าย และสามารถเรียกใช้งานได้ทุก ที่ทุกเวลา

Our Field of Expertise

We created a simple, safe, and easy-to-use platform for managing the complex banking of startups.

Legal services

Government Compliances Objectives

Business processes

Carry Out & Achieve

Website & E-commerce

Implement Websites

IT systems

Computer Systems

App architecture

Implement Mobile Apps

IT Infrastructure

Design of Your Systems

Industry

และ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ

ปรึกษาฟรี | Click me!

ปรึกษาฟรี

Privacy Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้งานเชิงพาณิชย์

สำหรับธุรกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์

 

การใช้ข้อมูลอ่อนไหว

เช่น พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
สำหรับธุรกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์

การทำงานร่วมกับ Third Party

สำหรับธุรกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์

 

PDPA ของประเทศไทย

สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าในประเทศไทย
สำหรับธุรกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์

CCPA ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
สำหรับธุรกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์

GDPR ของสหภาพยุโรป

สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าอยู่ในยุโรป
สำหรับธุรกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์

Privacy Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

HR Policy ครอบคลุม PDPA ของไทย

สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าในประเทศไทย
สำหรับธุรกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนของพนักงานเพื่อใช้ยื่นภาษี หรือประกันสังคม

Privacy Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

PDPA ของประเทศไทย

สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าในประเทศไทย
สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของผู้ใช้งานเช่น IP Address, ข้อมูลการล็อกอินรวมถึงคุกกี้สำหรับการวัดผลต่างๆ เช่น Google Analytics หรือ Facebook Pixel

GDPR ของสหภาพยุโรป

สำหรับเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานในสหภาพยุโรป
สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของผู้ใช้งานเช่น IP Address, ข้อมูลการล็อกอินรวมถึงคุกกี้สำหรับการวัดผลต่างๆ เช่น Google Analytics หรือ Facebook Pixel

Privacy Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

CCTV Privacy Policy ครอบคลุม PDPA ของประเทศไทย

สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าในประเทศไทย
สำหรับธุรกิจที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่ว่าจะในที่ทำงาน ร้านค้า โรงงาน ฯลฯซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใบหน้าของบุคคล

Privacy Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

Recruitment Privacy Policy ครอบคลุม PDPA ของไทย

สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าในประเทศไทย
สำหรับธุรกิจที่มีการรับสมัครพนักงานและมีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ไปจนถึงประวัติอาชญากรรม

Privacy Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

Vendor Privacy Policy ครอบคลุม PDPA ของไทย

สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าในประเทศไทย
สำหรับองค์กรที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าหรือผู้ให้บริการ เมื่อองค์กรมีการทำสัญญาหรือธุรกรรมร่วมกับคู่ค้า หรือเมื่อองค์กรได้มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการ

Privacy Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

Data Processing Agreement สอดคล้อง PDPA ของประเทศไทย และ GDPR ของสหภาพยุโรป

ธุรกิจต้องจัดทำ Data Processing Agreement หรือสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการว่าจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัท A ว่าจ้างให้บริษัท B ทำการตลาดโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

Privacy Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรึกษานักกฎหมายเกี่ยวกับระบบ PDPA (Private)

สำหรับองค์กรที่ต้องการปรึกษาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ PDPA Solution เรามี partner ที่สามารถให้การบริการท่านในส่วนนี้ได้ โดยจะเป็นการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยเฉพาะ เพื่อให้การทำ PDPA เป็นไปอย่างดีและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรมากที่สุด

ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ PDPA

สำหรับองค์กรที่ต้องการปรึกษาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ PDPA Solution เรามี partner ที่สามารถให้การบริการท่านในส่วนนี้ได้ โดยจะเป็นการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยเฉพาะ เพื่อให้การทำ PDPA เป็นไปอย่างดีและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรมากที่สุด

Privacy Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อแนะนำการปฏิบัติตาม PDPA

เครื่องมือเตรียมพร้อม PDPA ในรูปแบบเอกสาร ฟอร์ม แผนภาพ ฯลฯให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตาม PDPA ได้

เครื่องมือ Data Mapping

เครื่องมือเตรียมพร้อม PDPA ในรูปแบบเอกสาร ฟอร์ม แผนภาพ ฯลฯให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตาม PDPA ได้

นโยบายต่างๆ

เครื่องมือเตรียมพร้อม PDPA ในรูปแบบเอกสาร ฟอร์ม แผนภาพ ฯลฯให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตาม PDPA ได้

ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA

เครื่องมือเตรียมพร้อม PDPA ในรูปแบบเอกสาร ฟอร์ม แผนภาพ ฯลฯให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตาม PDPA ได้

เอกสารในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ(.docx /.pdf /.xlsx)

เครื่องมือเตรียมพร้อม PDPA ในรูปแบบเอกสาร ฟอร์ม แผนภาพ ฯลฯให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตาม PDPA ได้

Contact

KNOWLEDGE BASE