บริการรับ การทำลายข้อมูล

          Data Destruction รับรองการทำลายข้อมูล 100%! ขั้นตอนของเราสอดคล้องกับ NIST SP 800.88 แนวทางของ NAID และอื่นๆ ด้วยบริการ การทำลายข้อมูล ชั้นนำในอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองอย่างไม่มีที่ติ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลองค์กรของคุณจะถูกทำลายถาวรปลอดภัย

Industrial Standards

    100% Certified data destruction, our procedures comply with NIST SP 800.88 and NAID guidelines. Trust and leave the privacy of your information with premium data destruction services, keep your data safe and secured professionals on-site and off-site service. We provide a wide range of data security and consulting services across Asia, Europe, the Middle East, and Africa.

Contact US

Berry B Group Co., Ltd.
266/4 Phaholyothin Rd., Anusawari, Bang Khen, Bangkok 10220, Thailand.
Tel: 092-247-9741